سفارش تبلیغ
صبا

صــــــــــــــــــــــــدا ی منــــــــــــــــــــــ

بیایید...

بیایید...

بیایید بایه سرزدن به پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادربزرگ دل آن هارا شادکنیم

چون آن ها همیــــــــــــــــــــــــــشه نگران شما هستند

 

فقط یک سر بزنید این را از تمام  دلم میگم

http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/maghalat/gol.jpg


[ دوشنبه 92/6/11 ] [ 10:31 عصر ] [ یاسین ] [ نظر ]